Uddannelse HTK

Uddannelse HTK er en ny årlig uddannelsesmesse, der i første udgave blev holdt virtuelt torsdag d. 14. januar kl. 17.00 - 19.00 her på hjemmesiden.

Ungecentret i Høje-Taastrup inviterer i samarbejde med en række ungdomsuddannelser lokalt og i nærområdet, til en uddannelsesmesse hvor elever fra 8. 9. og 10.klasse, sammen med deres forældre kan møde en masse erhvervsuddannelser, gymnasiale uddannelser, kommunens 10. klasse - LINIE 10 og FGU skolen Høje-Taastrup.

Messen består af en fælles velkomsthilsen og tre runder med live oplæg og filmklip, hvor I vil møde vejledere og elever fra ungdomsuddannelserne.
I vælger selv, hvilke oplæg I vil høre.

Gennem hele programmet vil det være muligt at stille spørgsmål og chatte med uddannelsesvejlederne fra Høje-Taastrup Kommunes Ungecenter.

Messen forgår her på hjemmesiden – når det fulde program er klar, vil I kunne se det her på hjemmesiden.