Skip til hoved indholdet
    Hjem Ungeguide HTK

Ungeguide HTK

Er du mellem 15-25 år og har brug for vejledning eller hjælp til at starte på eller gennemføre en ungdomsuddannelse eller komme i job, kan du kontakte Ungeguide HTK.

I Ungeguide HTK er der uddannelsesvejledere og ungeguider, som guider dig på din uddannelsesvej, så du kan tage de skridt, som er de rigtige for dig.

Hvis der er brug for at inddrage andre i kommunen, fx Jobcentret, så kan du også tale med os om det.

Når du kontakter os, starter vi med en samtale, hvor vi i fællesskab aftaler dit videre forløb.

Du kan også læse om Ungeguide HTK på kommunens hjemmeside

Find din uddannelsesvejleder

Du kan finde din uddannelsesvejleder på ung.unoung.dk

Fra barn til voksen - når du får hjælp og støtte fra Høje-Taastrup Kommune

Når du som ung nærmer dig afslutningen af din skoletid og skal videre mod uddannelse eller job, er der mange ting at tænke på. – Og hvis du eller din familie får hjælp og støtte fra skolen eller kommunen, er der lige lidt flere.

  • Er jeg klar til at starte på en uddannelse?
  • Hvad er mine muligheder, hvis jeg har brug for mere tid til at blive klar?
  • Eller hvad hvis jeg hellere vil arbejde i et stykke tid?
  • Hvad sker der, når jeg fylder 18 år?
  • Kan jeg beholde den hjælp, jeg får, eller ændrer det sig?

Overgangen fra barn til voksen kan involvere flere forskellige afdelinger i kommunen, fordi kommunen er indrettet, så forskellige typer udfordringer behandles i forskellige dele af kommunen. I Høje-Taastrup Kommune har vi en sammenhængende ungeindsats, hvor vi taler sammen og samarbejder på tværs og sørger for at hjælpe dig gennem de skift, der måtte komme.

Din uddannelsesvejleder kan allerede fra 8. klasse hjælpe dig med at finde ud af, hvad du gerne vil efter skolen, og hvordan du bliver klar til det.
Hvis du ikke kan nå at blive klar til det, du ønsker, er der flere gode veje til at blive klar.

Hvis du har udfordringer på flere områder end det faglige og brug for hjælp og vejledning, der kan fortsætte efter 9. eller 10. klasse, kan din uddannelsesvejleder eller din sagsbehandler hjælpe dig med at få en ungeguide. Læs mere om ungeguider her.

For at kunne koordinere samarbejdet om at hjælpe dig godt på vej, holder vi i kommunen nogle møder, hvor dem, der hjælper dig, kan aftale, hvem der gør hvad.
Det sker, når du fylder 16 år, når du fylder 17 år og hvis der er brug for det, efter du er fyldt 18 år og hedder ’Ungekoordineringen´.

Ungekoordineringen er et møde i kommunen, hvor de forskellige forvaltninger mødes og aftaler deres samarbejde om at hjælpe unge med at lykkes med job, uddannelse og et selvstændigt voksenliv i deres fremtid. De aftaler også, hvordan de bedst kan vejlede dig og hjælpe dig i overgangen fra barn til voksen, når du fylder 18 år.


Alt efter hvilken hjælp du har brug for, deltager din sagsbehandler og din ungeguide eller uddannelsesvejleder sammen med en leder fra hver af de forskellige forvaltninger. Det gælder både dem, der kan hjælpe dig, når du er under 18 år, og dem der kan hjælpe dig, når du er fyldt 18 år.

Du vil før Ungekoordineringen have en snak med enten din ungeguide, uddannelsesvejleder eller sagsbehandler, så vi kan være sikre på, at vi kender dine ønsker for fremtiden og din plan for at nå disse. Du deltager ikke selv i mødet, da det udelukkende er vores samarbejde på tværs, vi drøfter og aftaler.

Hvis du er mellem 15 og 18 år og har en ungeguide, bliver du inviteret til et ungemøde, hvor du selv deltager og kan møde alle de forskellige personer, du kender fra kommunen på samme tid. På ungemødet taler I sammen om dine håb og ønsker for fremtiden, og I vælger hvilke temaer, det er vigtigt at arbejde med for at nå videre. Din ungeguide sørger for, at det hele samles i din ’Min vej-plan’ og følger i tiden efter mødet løbende op med dig og med de andre fra kommunen. Hvis du ønsker det, kan der holdes flere ungemøder.

Læs mere om ungeguider og Min Vej-planen her.

Inden du bliver 18 år, vil du få information om, hvilke muligheder der er for hjælp og støtte, når du bliver myndig. Alt efter hvilken hjælp du vurderes at have brug for, vil du få informationen af din sagsbehandler, din ungeguide, eller blive inviteret til et særligt ’overgangsmøde’. Her deltager alle forvaltninger, og du kan møde både dem du allerede kender fra kommunen og dem, du skal lære at kende, når du er fyldt 18 år. Læs mere på www.dukh.dk/selvhjælp

Så længe du er under 25 år og stadig har brug for hjælp og støtte, kan du beholde din ungeguide, hvis du allerede har en, eller du kan få tilbudt en ungeguide, hvis du ikke har. De forskellige forvaltninger mødes løbende i Ungekoordineringen og drøfter, hvordan de bedst samarbejder om at hjælpe dig.

Når du fylder 25, kan du ikke længere beholde din ungeguide, men den hjælp, du ellers får, kan godt fortsætte, hvis du har brug for det.

Hvad er en ungeguide?

En ungeguide kan hjælpe dig som ung med både uddannelse og job. Og så kan en ungeguide hjælpe med at koordinere den hjælp, du får eller kan få fra kommunen.

Din ungeguide hjælper dig med at lave en Min Vej-plan, som tager udgangspunkt i dine egne ønsker og håb for fremtiden og kan tale med f.eks. din skole, uddannelse, sagsbehandler eller andre, så den hjælp, du kan få, passer til planen. Planen hedder ’Min vej’, og du kan altid finde din plan på www.ung.unoung.dk og se, hvilke temaer, I har aftalt at arbejde med, hvilke mål, I evt. har sat, og hvornår I næste gang mødes og følger op på planen.

I Høje-Taastrup Kommune kan du få en ungeguide fra 8. klasse, og du kan beholde din ungeguide, til du er færdig med en ungdomsuddannelse eller fylder 25 år. 

Læs mere om den kommunale ungeindsats i Høje-Taastrup Kommune her.

Se også

Ungecentret i Høje-Taastrup Kommune

Ungeguide HTK

ungeguidehtk@htk.dk